'Een visie op human resources is alleen waardevol als deze voortkomt uit de strategie van de organisatie'

Bindkracht HRM

Hoe goed kent u uw organisatie(visie), de strategie en de omgevingsfactoren? Heeft u focus en stelt u de juiste prioriteiten? Wat maakt dat strategisch personeelsmanagement echt werkend en effectief is?

De kracht van de samenhang is hierbij evident. De onderlinge afhankelijkheid en de aansluiting tussen omgeving, mensen en processen zorgen ervoor dat uw organisatie optimaal presteert en groeit. In dit krachtenveld draagt humanresourcesmanagement (HRM) bij aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de inrichting en de bijdragen van HRM zijn afgeleid van de vraagstukken die bepalend zijn voor het succes van uw organisatie, nu en in de toekomst. Hierdoor ontstaat de juiste match tussen de agenda van uw organisatie en de wijze waarop medewerkers toegevoegde waarde leveren, en zichzelf blijvend ontwikkelen.

Bindkracht HRM hanteert een integrale benadering waarmee u als klant zeker weet dat HR-interventies 100% bijdragen aan het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Bindkracht HRM staat garant voor concrete plannen en pragmatische oplossingen. Dit stelt u in staat om uw strategie te implementeren.

Bindkracht HRM is specialist in het voorbereiden van de organisatie op de toekomst en het doorlichten, inrichten en revitaliseren van strategisch HRM.