Uitgangspunten

Missie

Bindkracht HRM wil kleine en grote organisaties inspireren en van dienst zijn bij het:

  • vergroten van het bedrijfssucces door de inzet van integraal HRM;
  • voorbereiden van de interne organisatie op de verwachte groei;
  • vergroten van de impact van HRM op de bedrijfsperformance;
  • faciliteren en borgen van de gewenste verandering.

Trots, plezier en vertrouwen in het werk staan hierbij voorop. Dit maakt het mogelijk om ambities samen om te kunnen zetten in mooie resultaten. En om jezelf te kunnen ontwikkelen en gemotiveerd en met voldoening te kunnen werken.

Visie

Optimale match
Bindkracht HRM ziet dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar de optimale match tussen de agenda van de organisatie en de wijze waarop kwaliteiten worden gestuurd en ontwikkeld. Naast financiƫle motieven stellen organisaties zichzelf steeds vaker de vraag wat voor bedrijf het wil zijn in de toekomst, en hoe je aantrekkelijk bent en blijft voor talenten. Dit is mede ingegeven door het feit dat de Y- en Z-generatie zich wil identificeren met de waarden en de cultuur van een organisatie. Ook wil deze generatie weten welke bijdrage zij aan de doelen van de organisatie kan leveren. Koersbepaling, zelfsturing, zingeving en beter worden vanuit eigen kwaliteiten zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Bindkracht HRM helpt organisaties om erachter te komen:

  • waar het in de business echt om gaat en welke focus dat vraagt;
  • waarin je goed moet zijn om succesvol te blijven;
  • wat nodig is om ontwikkelgericht te kunnen groeien;
  • hoe en op welke wijze HRM daar een stevige bijdrage aan kan leveren.

Daarbij zijn de klant, de dynamiek en de organisatieambities het vertrekpunt. Het beoogd resultaat is een bedrijf waarin intrinsiek gemotiveerd personeel met trots en plezier mooie prestaties weet neer te zetten. Waarbij medewerkers zich ontwikkelen en meegroeien met de veranderingen in de organisatie. De optimale match!