Bindkracht HRM en IT’s Teamwork starten samenwerking

IT’s Teamwork heeft de BusinessITscan® ontwikkeld waarmee organisaties zelfstandig de bedrijfsvoering en automatisering kunnen meten en verbeteren. Daarbij wordt stil gestaan bij HRM-vraagstukken die medebepalend zijn voor het verhogen van plezier en rendement van IT binnen de organisatie. Bindkracht HRM richt zich op het vergroten van het bedrijfssucces door middel van integraal HRM. De methode die Bindkracht HRM gebruikt voor het opzetten, inrichten en professionaliseren van HRM vertoont parallellen met de aanpak en werkwijze van IT’s Teamwork. Een samenwerking is dan ook een logisch vervolg.

Directeur Anton Dijkhuis van IT’s Teamwork heeft een integraal framework ontworpen waarin alle thema’s van bedrijfsvoering en automatisering meetbaar zijn opgenomen. Dit betreft de volgende zes IT-succesfactoren:

  1. partnership
  2. bijdrage aan productiviteit
  3. bijdrage aan innovatie
  4. IT-competenties
  5. IT-stabiliteit & continuïteit
  6. financiële zaken

De BusinessITscan® wordt via het web (kosteloze en betaalde versie) aangeboden en biedt een overzicht van alle aandachtspunten waarin een organisatie zich kan verbeteren. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Hiermee hebben de relaties van Bindkracht HRM een pragmatische tool in handen waarmee onderbouwd en direct aan de slag kan worden gegaan met het professionaliseren van IT. Met de BusinessITscan® worden kansen, risico’s en prioriteiten concreet en inzichtelijk. Deze focus helpt organisaties om te innoveren en slagvaardig in te spelen op de veranderingen in de markt. Hiermee komt de klant nog meer op 1 terecht en wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Daar is het uiteindelijk toch om te doen. De factor mens speelt uiteraard een grote rol bij de toepassing van de BusinessITscan®. Zonder de aanwezigheid van de juiste expertise, attitude en motivatie bij medewerkers, zal de bijdrage van de scan aan het verhogen van het rendement van IT beperkt zijn. In dat opzicht is het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn bij en eigenaar worden van het veranderingsproces in de organisatie. En dus beschikken over voldoende tijd, informatie en middelen om de verandering te kunnen omarmen en tot een succes te maken. In dat opzicht bepalen project-skills, begeleiding en samenwerking mede het succes van de BusinessITscan®. Het gaat erom de verandering te beschouwen als een aanbod van ontwikkelkansen. Een mooi perspectief voor medewerker en organisatie! Goed om te zien dat “hard” en “soft” ogenschijnlijk toch hand in hand gaan en elkaar prima kunnen versterken.

Voor meer informatie over de BusinessITscan® en om de kosteloze sneak preview te starten, kun je op de onderstaande hyperlink klikken:

https://BusinessITScan.itsteamwork.nl/?ref=BNDKRCHTHRM