Eindverantwoordelijke HRM

Vraagt u zich geregeld af of u de juiste match realiseert tussen de agenda van uw organisatie en de wijze waarop u omgaat met uw mensen? Is uw HR-instrumentarium nog van deze tijd? Wat is het effect van uw HR-processen op de prestaties van zowel de organisatie als de medewerkers? Sluit uw HR-beleid aan bij de nieuwe Y- en Z-generatie?

Goed, maar het kan beter?

Natuurlijk heeft u HR goed op de kaart staan en levert u een stevige bijdrage aan het realiseren van de strategische doelen. Maar uw organisatie is continu in beweging en de omgeving waarin zij opereert verandert snel. Dit stelt ook andere eisen aan uw vakdiscipline. U heeft de behoefte om eens kritisch te kijken naar uw HR-beleid en instrumentarium: herontwikkeling van een of meerdere instrumenten als werving en selectie, on-boarding, feedback & beoordeling, HR-analytics en duurzame inzetbaarheid. Of een specifiek veranderproject op het gebied van cultuur, kernwaarden of leiderschap.

Werk samen met een expert!

Het ontbreekt u aan tijd en capaciteit om deze vraagstukken in de praktijk gedegen en projectmatig aan te pakken. Bindkracht HRM kan u hierbij helpen. Uw type organisatie, wensen en behoeften zijn het vertrekpunt. Hierop stemmen we de juiste aanpak af. Bindkracht HRM levert maatwerk. Dit varieert van adviseren tot en met aanjagen in de rol van project- of programmamanager.